Księża Diecezji Opolskiej, którzy poświęcili się służbie Kościoła Misyjnego w Afryce