Ks. Zbigniew Gielczowski

ur. 19 grudnia 1957 r. w Grodkowie, święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1982 r.

1982-1985 – wikariusz w parafii MB Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu
1986-1988 – praca na misjach w Peru
1988 – powrót do diecezji opolskiej
1988-1990 – proboszcz parafii Kostów
1990-1993 – praca na misjach w Wenezueli
1993-1996 – praca na misjach w Puerto Rico
1996 – powrót z misji, praca w Portugalii
2008 – rezydent w parafii katedralnej
2009 – proboszcz w Kopernikach
2009-2010 – rezydent w Jemielnicy
2010 – proboszcz w Pakosławicach