Zaangażowanie misyjne opolskich fideidonistów w latach 1980-2016

    
Choć idea pracy na misjach dojrzewała w świadomości niektórych księży już wcześniej, to jednak bezpośrednim impulsem wyjazdu pierwszych opolskich fideidonistów na misje była prośba afrykańskiego biskupa Chrétien Matawo Bakpessi o pomoc polskich księży do pracy w jego togijskiej diecezji. Było to w roku 1979. Jeszcze w tym samym roku udaje się do Togo biskup Alfons Nossol. Widząc ogromne potrzeby misyjne w tym małym afrykańskim kraju, wysyła pięciu pierwszych misjonarzy diecezjalnych do diecezji Sokodé. W tym samym czasie dwaj inni kapłani decydują się na wyjazd do pracy misyjnej w Peru. Po rocznym kursie językowym, w roku 1981 cała siódemka udaje się do swoich nowych diecezji. W rok później dwaj inni księża jadą na misje na małą afrykańską wyspę położoną na oceanie Indyjskim – Mauritius, zaś w roku 1983 dwóch następnych udaje się do Togo, zaś jeden do Peru.
 
W latach 1981-2016 na misjach pracowały ogółem 44 osoby z naszej diecezji. Oprócz wspomnianych: Togo, Peru i Mauritiusa, pracowali oni jeszcze w: Kamerunie, Zambii, Argentynie, Boliwii, Brazylii, Chile, Puerto-Rico, Wenezueli oraz Papui Nowej Gwinei. Pod koniec 2008 roku na misje do Papui Nowej Gwinei wyjechał jeden misjonarz naszej diecezji (Adrian Adamik). W roku 2009 z misji w Peru wyjechał ks. Robert Ploch (do USA), w rok później zmarł ks. Janusz Górski. W roku 2011 na misje do Peru udał się ks. Joachim Pohl (2-gi wyjazd) oraz ks. Paweł Chudzik (Peru) i Piotr Wojtala (Boliwia). W roku 2012 na misje do Peru wyjechał ks. Dariusz Flak. W roku 2014 na misje udały się trzy osoby z naszej diecezji: ks. Przemysław Skupień i p. Małgorzata Siwiec (Boliwia) oraz p. Joanna Łupicka (Peru). Z misji w Papui Nowej Gwinei powrócił ks. Adrian Adamik. W roku 2015 na misje wyjechała  p. Agata Szpulak (Boliwia), zaś ks. Gerard Tyralla pracujący od 1993 r. w Peru został inkardynowanany do naszej diecezji (dotychcza w gliwickiej)

Aktualnie na misjach przebywa 17 osób z diecezji opolskiej (14 kapłanów, 3 osoby świeckie): Togo (ks. Piotr Warzecha, ks. Jan Piontek, ks. Robert Dura, ks. Zygmunt Piontek); Peru (ks. Jan Lachowiecki, ks. Joachim Pohl, ks. Paweł Chudzik, ks. Dariusz Flak, ks. Gerard Tyralla, p. Joanna Łupicka); Boliwia (ks. Piotr Wojtala, ks. Przemysław Skupień, p. Małgorzata Siwiec, p. Agata Szpulak); Mauritius (ks. Tadeusz Lewicki); Brazylia (ks. Serafin Pogoda); Puerto-Rico (ks. Wiktor Tarnawski). Jedna osoba - p. Magdalena Mika pracuje jako wolontariuszka w Zambii (od stycznia do grudnia 2016)