Kleryk z Togo w naszej diecezji

 

Informacje dotyczące kleryka pochodzącego z Togo.

Projekt ulotki z ramka1