Tydzień Misyjny - List ks. R. Dury

 

 

Affem Kabyé – 18 października 2018

 

 DRODZY PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY MISJI

 

W najbliższą niedzielę, 21 października 2018r., Kościół na całym świecie będzie świętować Światowy Dzień Misyjny. To czas misyjnej solidarności – wsparcia modlitwami i ofiarami materialnymi młodych wspólnot kościelnych na terytoriach misyjnych. Papież Franciszek podkreśla w tegorocznym orędziu misyjnym, że każdy człowiek jest misją, a naszą misją jest dzielenie się naszym zafascynowanym Jezusem w każdym zakątku świata.

Z tej także okazji chciałbym się podzielić z życiem na małej, nowo powstającej parafii. W czerwcu 2017r., powstała nowa parafia w Affem Kabyé, na wiosce w buszu graniczącej z Beninem. Wioska w kantonie Affem Bousou znajduje się 60 km na płn. wsch. od Sokodé, stolicy Regionu Centralnego Togo i 400 km od stolicy kraju. Początkowo była to mała wioska, z czasem, ze względu na żyzne ziemie i pracowitość ludzi, wioska zaczęła się rozrastać. Obecnie na rozległym obszarze mieszka ponad 4 000 osób, głównie ludzi młodych, w tym więcej niż połowa to poganie z małą garstką Muzułmanów.

Na terenie parafii nie ma jeszcze wodociągu, prądu ani żadnej drogi asfaltowej. We wiosce istnieje przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum katolickie. Jest również wiejski ośrodek zdrowia, oddalony 20 km od najbliższego szpitala, który do tej pory nie posiada jeszcze odpowiedniego sprzętu medycznego ani zawodowej kadry. Nie ma żadnej infrastruktury ani mechanizacji, ludzie utrzymują się wyłącznie z roli, uprawiają ziemię na tradycyjny jeszcze sposób, bez żadnej mechanizacji.

W grudniu 2013 roku Nuncjusz Apostolski Beninu i Togo poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w tej właśnie wiosce. W sierpniu 2014 roku rozpoczęła się budowa dużego kościoła (34m x 22m), który ciągle jest w trakcie budowy: wnętrze jest już otynkowane, wstawiono metalowe okna i drzwi, tabernakulum zostało przeniesione ze starej kaplicy do kościoła. Jednakże mimo niewykończonej jeszcze budowli, wszystkie nabożeństwa odprawia się już w nowym kościele.

Plebania mieści się tymczasowo w trzypokojowym budynku gospodarczym misji. Wybudowano również drugi budynek mieszczący w sobie dwa magazyny oraz pomieszczenie służące prowizorycznie jako kuchnia. W planach na przyszłość jest budowa plebanii oraz ogrodzenia terenu misji. Kościół lokalny, mimo wielu wysiłków i ofiarności wiernych, jest wciąż jeszcze w większości uzależniony od pomocy zewnętrznej.

Do parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Affem Kabyé, która została wydzielona z części parafii macierzystej Tchamba, należy jeszcze osiem stacji misyjnych, w których co niedzielę ludzie gromadzą się na wspólnej celebracji Słowa Bożego pod nieobecność księdza. Msza niedzielna jest sprawowana na każdej wiosce zaledwie raz w miesiącu. Ciągle brakuje księży a przyszłe święcenia 3 nowych prezbiterów w diecezji będą dopiero 15 grudnia tego roku.

Dwie nowo powstające wspólnoty na wioskach w Kabré Bré et Kidjanda, nie mają jeszcze swoich stałych miejscowych katechistów, dlatego potrzeba im zapewnić opiekę duszpasterską dzięki katechistom z kościoła parafialnego. Tam gdzie odczuwa się brak kapłanów, katechiści przejmują główną misję nauczania ludzi i przygotowania ich do sakramentów świętych.

Obecnie powstaje również nowa wspólnota w Affem Bloc, oddalona od kościoła parafialnego zaledwie 3 km. Jest jednak jeszcze wiele wiosek i przysiółków, do których nie dojeżdżają katechiści, gdyż ludzie mocno trwają w wierze w bóstwa swoich przodków.

Tegoroczne orędzie misyjne papież Franciszek skierował przede wszystkim do ludzi młodych, aby nieśli Ewangelię całemu światu, zachęcając: „Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym. Niech każdy pomyśli w swoim sercu: „wielu ludzi mnie potrzebuje”.

Drodzy przyjaciele i dobroczyńcy Misji, korzystając z okazji chciałbym również podziękować za wszystkie modlitwy jak i wsparcie materialne dla naszej nowej i ciągle budującej się parafii. Proszę Was również o codzienną modlitwę w intencji Misji oraz kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich wolontariuszy pracujących na co dzień w wielu krajach misyjnych.

Niech ten Tydzień Misyjny będzie dla nas wszystkich okazją do odnowienia naszego zaangażowania, by zanieść wszystkim ludziom przesłanie Ewangelii z tym samym entuzjazmem jak chrześcijanie w pierwszych czasach.

 

Ks. Robert Dura FD, Paroisse Catholique St Jean Baptiste

Affem Kabyé, 330 B.P. 11 Tchamba (Togo)