XIII Przegląd Kolędników Misyjnych w Opolu

 

Kolednicy misyjni 2018 1

Uwieńczeniem tegorocznego kolędowania misyjnego 2017/2018 był XIII Przegląd Kolędników Misyjnych. Odbył się on w sobotę 3 lutego w małej auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Rozpoczęto nabożeństwem prowadzonym przez kleryków WMSD w kościele seminaryjnym.
Zasadnicza część spotkania stanowiła prezentacja poszczególnych parafii. Do Opola przyjechało 12 grup kolędowych w sumie ok. 120 osób. Grupy kolędnicze przybyły z następujących parafii: Borki Wielkie, Brożec, Chechło, Chrząszczyce, Ciasna, Gogolin-Karłubiec, Opole-Półwieś, Radoszowy, Steblów, Twardawa-Zwiastowice, Zawiść i Zdzieszowice.
Do Opola przyjechali także opiekunowie poszczególnych grup. W Przeglądzie uczestniczył ks. biskup Paweł Stobrawa, który w pięknych słowach podsumował to misyjne spotkanie.
W Przeglądzie uczestniczyli także przyszli misjonarze, którzy przygotowują się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie do wyjazdu na misje. Ks. Marek Sobotta przygotowujący się do pracy misyjnej w Papui Nowej Gwinei oraz p. Ewa Starzyńska (z diec. zielonogórsko-gorzowskiej, w przyszłości na misjach w Zambii) skierowali do uczestników swoje świadectwa.
Przegląd zorganizowało diecezjalne duszpasterstwo misyjne a prowadził go ks. Henryk Pocześniok. Dużą pomocą w organizacji tego spotkania służyli klerycy koła misyjnego WMSD w Opolu.
Poszczególnym grupom wręczono okolicznościowe dyplomy.
Na końcu była okazja na słodki poczęstunek.
 
Kolednicy misyjni 2018 2
 
Kolednicy misyjni 2018 3
 
Kolednicy misyjni 2018 4
 
Kolednicy misyjni 2018 5
 
Kolednicy misyjni 2018 6