Życzenia na Wielkanoc - 2017

 

       Zmartwychwstały Chrystus pozostawił Kościołowi testament: Idźcie i głoście... To zadanie Kościół wypełnia od Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie wraz z Maryją, otrzymali Ducha Świętego, zostawiając w wieczerniku strach i lęk, z wielką odwagą i mocą wyszli, by głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, My również, jako wierzący w zmartwychwstanie, mamy ten największy akt miłości bliźniego wypełniać z całą świadomością. 

       Łącząc się z Wami w dziękczynieniu za dar tego Wielkiego Misterium Paschalnego, życzymy głębokiego doświadczenia bliskości Jezusa Zmartwychwstałego. W trwającym roku duszpasterskim: Idźcie i głoście..., odrzućmy lęk i strach. Stawajmy się prawdziwie wielkanocnymi świadkami Pana. Wpatrujmy się w Niego, by odnowić w sobie zapał misyjny.

         Niech łaska Jezusa Zmartwychwstałego i posyłającego nam Ducha Świętego, zawsze nas wypełnia i raduje serca.

 

Duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej