XII Przegląd Kolędników Misyjnych

 kolednicy 2017 1

Uwieńczeniem tegorocznego kolędowania misyjnego 2016/2017 był XII Przegląd Kolędników Misyjnych. Odbył się on w sobotę 28 stycznia w małej auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu.
Zasadnicza część spotkania stanowiła prezentacja poszczególnych parafii. Do Opola przyjechało 6 grup kolędowych w sumie ok. 70 osób. Grupy kolędnicze przybyły z następujących parafii: Borki Wielkie, Brożec, Chrząszczyce, Steblów, Twardawa, Radoszowy.
Do Opola przyjechali także opiekunowie poszczególnych grup. W Przeglądzie uczestniczył ks. biskup Paweł Stobrawa, który w pięknych słowach rozpoczął to misyjne spotkanie.
O pracy misyjnej opowiadali: S. Irena Klein wraz z katechetką Mirtą Valiente z Argentyny, ks. Andrzej Grondowski (Norylsk-Syberia), oraz ks. Paweł Chudzik (Peru).
Przegląd zorganizowało diecezjalne duszpasterstwo misyjne. Dużą pomocą w organizacji tego spotkania służyli klerycy koła misyjnego WSD w Opolu.
Poszczególnym grupom wręczono okolicznościowe dyplomy.

Na końcu była okazja na słodki poczęstunek.

kolednicy 2017 2

kolednicy 2017 3

kolednicy 2017 4

kolednicy 2017 5

kolednicy 2017 6

kolednicy 2017 7

kolednicy 2017 8

kolednicy 2017 9

kolednicy 2017 10

kolednicy 2017 11

kolednicy 2017 12

kolednicy 2017 13

kolednicy 2017 14