Adopcja Serca

 

        Duszpasterstwo Misyjne Diecezji Opolskiej zainaugurowało w roku 2004 Program Pomocy Dzieciom z Krajów Misyjnych. Program ma na celu objęcie opieką duchową i finansową dzieci, młodzieży oraz kleryków i studentów, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na terenie parafii gdzie pracują misjonarze Diecezji Opolskiej.

       Uczestnictwo w Programie to przyjęcie do swojego życia biednej osoby z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo. Kto pragnie wziąć młodego człowieka pod swoją opiekę, zobowiązuje się do opłacenia kosztów jego kształcenia przez okres przynajmniej jednego roku. Po upływie tego czasu, można przedłużyć swoje zobowiązanie wobec tego samego dziecka aż do ukończenia jego edukacji.

       Dzieci objęte Programem przedstawiają misjonarze. Na podstawie rozeznania w swoich placówkach misyjnych wybierają oni najbardziej potrzebujące: sieroty, półsieroty, dzieci, którym rodzice z powodu braku zdrowia czy bezrobocia nie są w stanie zapewnić możliwości edukacji a czasem nawet zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb. Programem objęci są także studenci, zwłaszcza alumni seminariów duchownych. Misjonarze przesyłają informacje o danej osobie wraz z jej zdjęciem (o ile to możliwe). Mogą to być osoby z placówek misyjnych w Afryce, Ameryce Łacińskiej i w krajach byłego ZSRR.

       Udział w Programie mogą wziąć: osoby indywidualne (np. księża pomagają klerykom), rodziny, grupy przyparafialne (np. ministranci, ogniska misyjne, róże różańcowe...) firmy, zakłady pracy, uczelnie, szkoły, klasy, kluby, stowarzyszenia, które składają się na opłacanie nauki swego podopiecznego.

       Koszty nauki jednego dziecka są zróżnicowane w zależności od kraju, rodzaju szkoły oraz sytuacji rodzinnej i osobistej dziecka. Osoba adoptująca deklaruje wpłatę 100 do 150€ (ok. 440-660zł w zależności od kursu walut) rocznie. Wpłat w polskiej walucie można dokonywać w ratach kwartalnych lub jednorazowo. Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Opolskiej przekazuje pieniądze misjonarzom. Misjonarze osobiście opłacają koszty nauki w szkole oraz troszczą się o zaspokojenie podstawowych potrzeb jak: dożywianie, ubranie, książki, przybory szkolne (w wypadku dzieci młodszych), albo przekazują bezpośrednio pieniądze potrzebującym (w wypadku studentów i kleryków).

       Aby wziąć w opiekę dziecko, należy wypełnić deklarację i przesłać ją na wskazany adres. Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych pełni rolę pośrednika pomiędzy misjonarzem przedstawiającym dziecko do udziału w Programie i osobą lub instytucją w Polsce. Mając na względzie zadeklarowaną kwotę oraz inne preferencje przedstawione w deklaracji, Duszpasterstwo Misyjne wybierze i prześle zainteresowanym dane dziecka oraz, w miarę możliwości, jego fotografię.

       Korespondencja może odbywać się za pośrednictwem misjonarza. Wysyłanie paczek jest niewskazane, ponieważ koszty przesyłki są bardzo wysokie i często znacznie przewyższają wartość paczki. Chcąc, aby dziecko dostało jakiś prezent, lepiej jest wpłacić dodatkową sumę pieniędzy, z zaznaczeniem na co są one przeznaczone. Wówczas zakupi się daną rzecz na miejscu. Misjonarz zobowiązany jest przynajmniej raz w roku przekazywać osobom pomagającym w Polsce informacje dotyczące osoby obdarowanej i jej postępów edukacyjnych.

       Z perspektywy 5 lat, które minęły od powołania do życia tej inicjatywy, należy stwierdzić, że opieką duchową i finansową zostało w tym czasie objętych około 50 osób, zwłaszcza z afrykańskiego Togo. W tej liczbie było lub jest obecnie kilkunastu kleryków. Dwóch z nich jest już po święceniach kapłańskich.

       Wśród darczyńców są głównie osoby z naszej diecezji, zarówno indywidualne jak i stowarzyszone (róże różańcowe, chóry kościelne, ogniska misyjne...). Jest także, na chwilę obecną 8 kapłanów, którzy wspomagają alumnów z Czarnego Lądu.

       W imieniu wszystkich obdarowanych składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy niejednokrotnie wydali „wdowi grosz” po to, aby innym stworzyć nieco lepsze niż dotychczas warunki życia.

 

       Wszelkie pytania proszę kierować na adres:
 
 
 
       Ks. Stanisław Klein
       ul. Kwiatowa 2 Chechło
       44-172 Poniszowice
       tel. 032. 23.03.195; 692747103
       e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.